Obhospodařované revíry471 001 Balaton 1 A – MO Vítkov       5,5 ha

Rybářské revíry / Mimopstruhové revíry
aktuální informace a GPS souřadnice
Revír tvoří:
vodní nádrž Balaton v k. ú. Vítkov 5,5 ha
(GPS 49°45’55.467″N, 17°46’48.572″E)
Lov povolen pouze ze strany od lesa.
V době od 15. 6. do 31. 8. včetně je lov ryb od 9.00 hodin do 18.00 hodin zakázán.

Od 1. 9. do 30. 6. je povolen lov ryb dětem rybářského kroužku ČRS MO Vítkov ze strany od Autokempu Balaton. Lov ryb je povolen dětem a mládeži do 16-ti let a to pouze za přítomnosti vedoucího rybářského kroužku.


471 020 BUDIŠOVKA 1 A – MO Vítkov       12 ha
aktuální informace a GPS souřadnice
Revír tvoří:
(GPS 49°48’04.57″N, 17°35’34.78″E)
nádrž U parku Budišov 2,5 ha
(GPS 49°47’23.766″N, 17°37’58.673″E)
návesní rybník Budišov 0,5 ha
(GPS 49°47’46.03″N, 17°37’6.562″E)
nádrž Norberčany Stará Libavá 0,5 ha
(GPS 49°45’22.541″N, 17°30’21.046″E)
nádrž Dvorce-Střelnice Dvorce 2,0 ha
(GPS 49°50’11.879″N, 17°33’42.977″E)
Na retenční nádrži v Budišově platí zákaz lovu ryb ze břehu pod silnicí – vyznačeno tabulemi. Návesní rybník v k. ú. Budišov je vyhrazen pouze pro lov ryb dětmi do 15 let. Nádrž u parku v k. ú. Budišov je chovná – lov ryb zakázán.Rybářské revíry / Mimopstruhové revíryretenční nádrž v k. ú. Budišov 6,5 ha


471 059 Moravice 3 A – MO Vítkov       20 ha

Rybářské revíry / Mimopstruhové revíry
nádrž Hrázka v k. ú. Podhradí 20,0 ha
(GPS Z: 49°48’27.654″N, 17°45’55.627″E)     
aktuální informace a GPS souřadnice
Revír tvoří:


471 075 Odra 7 – MO Vítkov       8 km       10,5 ha

aktuální informace a GPS souřadnice
Revír tvoří podrevíry:
1 – Vlastní tok Odry od jezu v Mankovicích až po jez u pily v k. ú. Loučka včetně přítoků.
(GPS Z: 49°37’54.42″N, 17°53’29.91″E, K: 49°40’27.61″N, 17°49’04.23″E)
2 – nádrž Vítovka v k. ú. Jakubčovice 1,5 ha
(GPS 49°41’32.81″N, 17°49’42.46″E)
Osoba provádějící lov je povinna zapsat do kolonky podrevír v Přehledu o úlovcích i číslo podrevíru.
Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.


471 170 Emauzy 1 A – MO Vítkov       3 ha

aktuální informace a GPS souřadnice
Revír tvoří:
nádrž Emauzy v k. ú. Emauzy 3,0 ha
(GPS 49°37’56.371″N, 17°50’14.1″E)
Nádrž je v roce 2021 v rekonstruk­ci.


471 202 Kukačka 1 A – MO Vítkov       0,49 ha

0,49 ha
aktuální informace a GPS souřadnice
Revír tvoří:
Nádrž Kukačka v k. ú. Horní Benešov 0,49 ha
(GPS 49°58’8.971″N, 17°36’57.95″E)
Lov ryb povolen pouze dětem do 15 let.


471 224 Lublice 1A – MO Vítkov       0,3 ha

aktuální informace a GPS souřadnice
(GPS 49°51’22.312″N, 17°40’45.526″E)
Revír tvoří:
vodní nádrž na pozemku p.č. 733/11 v k.ú. Nové Lublice 0,3 ha


473 013 Budišovka 1 P – MO Vítkov       10 km       4 ha

Rybářské revíry / Pstruhové revíry
aktuální informace a GPS souřadnice
(GPS Z: 49°44’6.663″N, 17°41’37.734″E, K: 49°48’3.918″N, 17°35’34.638″E)
Přítok Odry.
Od ústí do Odry u Hadinky v k. ú. Klokočov až k pramenům včetně všech přítoků.
Přítoky Horákův, Křištálový, Svatoňovický a úsek Budišovky od soutoku s Odrou po most v obci Čermná a úsek Budišovky nad nádrží v Budišově jsou CHRO – lov ryb zakázán.
Nádrž v Budišově k revíru nepatří.


473 053 Moravice 3 P – MO Vítkov      12 km      18 ha

aktuální informace a GPS souřadnice
(GPS Z: 49°48’33.302″N, 17°47’57.082″E, K: 49°49’14.211″N, 17°42’58.307″E)
Přítok Opavy, Odry.
Od bývalého jezu nad dřevěným mostem ve Větřkovicích až k silničnímu mostu v Zálužné včetně všech přítoků.
Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.
Nejmenší lovná míra pstruha obecného zvýšena na 30 cm.


473 054 Moravice 4 – MO Vítkov     9 km      13 ha

aktuální informace a GPS souřadnice
(GPS Z: 49°49’14.211″N, 17°42’58.307″E, K: 49°49’27.52″N, 17°40’00.30″E)
Přítok Opavy, Odry.
Od k silničního u mostu v obci Zálužná až k tabuli u limnigrafické stanice 200 m pod tělesem hráze údolní nádrže Kružberk. K revíru patří všechny přítoky a potoky Lobník, Bílčický a Lesná s přítoky od PHO I. nádrže Kružberk až k pramenům.
Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.


473 059 Odra 8 – MO Vítkov      15 km        19ha

Rybářské revíry / Pstruhové revíry aktuální informace a GPS souřadnice(GPS Z: 49°40’27.61″N, 17°49’04.23″E, K: 49°44’6.663″N, 17°41’37.734″E) Od jezu pily v obci Loučka až k ústí Budišovky mimo Budišovku, včetně všech přítoků. Všechny přítoky a horní část revíru od soutoku s potokem Něčín až po soutok s Budišovkou jsou CHRO – lov ryb zakázán.